יועצי אמנות בינלאומית המשרתים את ישראל

 

מתמחה בשירותי אימות אומנות מומחה

אימות אמנות ישראלית מופשטת ועכשווית

אימות אומנות נוף, דיוקן וריאליזם ישראלי

מומחים לגילוי הונאות

 

סודיות מובטחת

 


 

באופן בינלאומי אנו בוחנים את האותנטיות של האמנות והציורים הישראלים

 

                                        

EXPERT IN THE FINE ART OF AUTHENTICATION

        

                                                                                

אנו מבצעים חקירות ומחקר בנושא אימות אומנות בסדר בתחום הבינלאומי

חקירות אמנות ישירות וחקירות זיוף

אימות מקוריות - גילוי זיוף

 

 

 

International Art consultants serving Israel

Specializes in expert art verification services

Verification of abstract and contemporary Israeli art

Authentication of landscape art, portrait and Israeli realism
Fraud detection experts

Confidentiality is guaranteed

 

 

We would be pleased to advise on the art of any Israeli artists;

  Reuven Rubin, Menashe Kadishman, Nachum Gutman, Mordecai Ardon, Shraga Weil, Marcel Janco, Larry Abramson, Avigdor Stematsky, Joseph Zaritsky, Yosl Bergner, Josl, Amnon David Ar, Samuel Bak, Yohanan, Lea Nikel, Israel Hershberg, Isidor Ascheim, David Gerstein, Ruth Schloss, Leo Kahn, Igael Tumarkin, Rotem Reshef, Abel Pann, Boris Schatz,Naftali Wahba Bezem, Arieh Lubin, Yitzhak Danziger, Canaanite Movement, Ofakim Hadashim, group, Joseph Kossonogi, Moshe Castel, Aviva Uri, Israel Paldi, Shimshon Holzman, Moshe Gershuni, Tuvia, Ze’ev Raban Bezalel, school, style, Abraham Yakin, Moshe Kupferman, Avraham Ofek, Ziona Tagger, Anna Ticho,Walid Abu Shakra,Ludwig Blum, Yaacov Agam, Amos Yaskil, Chaim Gliksberg, Emmanuel Mane-Katz, Joseph Zaritsky, Abel Pann, Gideon Rubin, Reuven Rubin, Nachum Gutman, Mordechai Ardon,Tarkay,Yehezkel Streichman, Josef Zaritsky, Michael Gross, Yaacov Agam, Moshe Gershuni, Michal Rovner,Sigalit Landau, Yehudit Sasportas and Adi Nes.

 

מתמחה בשירותי אימות אומנות מומחה

 

 

CONTACT US

 


 


 

 

 

 

 

ART AUTHENTICATION  -  EXPERTISE BY ARTIST
       
APPEL KAREL
BOUVARD  - Famile.
CORNEILLE  Guillaume Beverloo
CROME JOHN
DOU GERRIT
GRIS JUAN
LAM  WILFREDO
MATISSE HENRI
MONDRIAN   PIET
PISSARRO CAMILLE
RENOIR PIERRE
SPENLOVE-SPENLOVE FRANK
VAN GOGH VINCENT 
CONYERS BARKER
KLINE FRANZ
PECHSTEIN MAX
MUNNINGS Sir Alfred James
DAUMIER HONORE
EDOUARD MANET
PAUL KLEE

 

 

       
OLD  MASTER  ART
BRITISH  ART   AUTHENTICATION
FRENCH  ART   AUTHENTICATION
GERMAN  ART   AUTHENTICATION
EUROPEAN  ART   AUTHENTICATION
CANADIAN ART AUTHENTICATION
AMERICAN ART AUTHENTICATION
IRISH ART AUTHENTICATION
PONT- AVEN  ECOLE D'ARTE
NORDIC - SCANDINAVIAN ART
WEST  COUNTRY &  DEVON  ART  
PORTRAITS & MINIATURES    
 

 

FINE ART EXPERTISE BY REGION
       
UNITED KINGDOM  Authentication AUSTRALIA NEW ZEALAND
CANADA MARITIME CANADA ONTARIO
INDIA SOUTH AMERICA BRAZIL

JAPAN

   
   
USA BY STATE
ALASKA BOSTON /  WASHINGTON DC CALIFORNIA
COLORADO FLORIDA HAWAII
MICHIGAN MISSOURI NEVADA
TEXAS VIRGINIA WASHINGTON
INDIANA PENNSYLVANIA KENTUCKY
MASSACHUSETTS MARYLAND    

 

 

 

     

SITE LINKS

 

       
ART ADVISORS CURRENT INVESTIGATIONS APPRAISALS
ART BROKERAGE
INSURANCE TV AND FILM WRITING AND TV

CATALOGE RAISSONES

 

VALUATIONS HMS REVENGE
FAQ'S TERMS AND CONDITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


יועצי אמנות בינלאומית המשרתים את ישראל, International Fine art consultants serving Israel, מתמחה בשירותי אימות אומנות מומחה, Specialising in Expert art authentication services, גילוי אמנות הונאה וזיוף, Art Fraud and forgery detection,

 

 

Israel, ישראל, Israeli, ישראלי , Judaica, יודאיקה , Expert, מומחה , art experts, מומחי אמנות , מומחה לאמנות, specialist , מומחה , Artwork, עבודת אומנות , Contemporary art, אמנות עכשווית, Fake, מזויף, Forgery, זיוף , Copy, עותק , Fine Art Consultants, יועצי אומנות , art fraud, הונאת אמנות , art investigation, חקירת אמנות , Investigation, חקירה , Abstract art, אמנות מופשטת , Art Detective, בלש אמנות , Tel Aviv, תל אביב , Jerusalem, ירושלים , Validation, אימות, Israeli artists, אמנים ישראלים , Contact, תיצור איתנו קשר , Israeli painters, ציירים ישראלים , Religious art, אמנות דתית, Sculptures, פסלים, Sculpture artist, אמן פיסול, Socialist Realism, Surrealism, Cubism.

ריאליזם סוציאליסטי, סוריאליזם, קוביזם.

Reuven Rubin, Menashe Kadishman, Nachum Gutman, Mordecai Ardon, Shraga Weil,

Marcel Janco, Larry Abramson, Avigdor Stematsky, Joseph Zaritsky, Yosl Bergner, Josl,

Amnon David Ar, Samuel Bak, Yohanan, Lea Nikel, Israel Hershberg, Isidor Ascheim,

David Gerstein, Ruth Schloss, Leo Kahn, Igael Tumarkin, Rotem Reshef, Abel Pann, Boris Schatz,Naftali Wahba Bezem, Arieh Lubin, Yitzhak Danziger, Canaanite Movement, Ofakim Hadashim, group, Joseph Kossonogi, Moshe Castel, Aviva Uri, Israel Paldi, Shimshon Holzman, Moshe Gershuni, Tuvia, Ze’ev Raban Bezalel, school, style, Abraham Yakin, Moshe Kupferman, Avraham Ofek, Ziona Tagger, Anna Ticho,

Walid Abu Shakra,Ludwig Blum, Yaacov Agam, Amos Yaskil, Chaim Gliksberg, Emmanuel Mane-Katz, Joseph Zaritsky, Abel Pann, Gideon Rubin, Rubin, Kadishman, Gutman, Ardon, Weil, Janco, Abramson, Stematsky, Zaritsky, Yosl, Bergner, Josl,

Ar, Bak, Yohanan, Nikel, Hershberg, Ascheim,Gerstein, Schloss, Kahn, Tumarkin, Reshef, Pann, Schatz, Naftali, Bezem, Lubin, Danziger, Canaanite Movement, Hadashim, group, Kossonogi, Castel, Uri, Paldi, Holzman, Gershuni, Tuvia, Bezalel, school, style, Yakin, Kupferman, Ofek,Tagger, Ticho, Abu, Blum, Agam, Yaskil, Gliksberg, Katz, Zaritsky, Pann, Rubin, Yair Emanuel